Referenční stavby

Lihovar Merklín
– Vodní hospodářství vrty: 8x 112m – výstroj PE 160

dodávka a montáž technologie čerpání vody, úpravna, tlaková stanice,
čerpání chladící vody z retenční nádrže, geologická služba.

Madeta Strakonice – rekonstrukce jímacích objektů,
dodávka a montáž stanice zvýšení tlaku (120 000,-l/hod)

AGPI Písek
– výstavba vodních zdrojů pro jednotlivé farmy

Obec Chlum – nový zdroj vody (2l/sec)

Obec Malenice
– nový vodní zdroj

Lihovar Pardubice
– vybudování vodního hospodářství (vrty 2x130 m – výstroj  PE 160)