Tepelná čerpadla:

 • Dodávky, montáž a servis švédských tepelných čerpadel IVT
 • Projekty topných systémů
 • Výpočty tepelných ztrát objektů
 • Návrhy řešení vytápění a chlazení  tepelným  čerpadlem
 • Svařování PE potrubí pomocí elektrotvarovek

Vrtné práce:

 • Vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické vrty,
  průzkumné a sanační vrty, vrty pro trhací práce a odstřely

Trhací práce a destrukce:

  • Povrchové dobývání, stavební práce a destrukce

  Hydrogeologie a inženýrská geologie:

  • hydrogeologické posudky, znalecké posudky,
   čerpací zkoušky, stabilita hornin při zakládání staveb, projekty

   Seznam technického vybavení společnosti

   1) Vrtná souprava WIRTH-B-1A osazená na podvozku PRAGA V3S Turbo

   - vrtání ponorným pneumatickým kladivem
   (technologií vzduchového rotačně příklepového vrtání)
   - vhodné do tvrdých hornin
   - vrtné průměry od 115 do 305 mm
   - možnost bezjádrového vrtání v nesoudržných horninách metodou
   „TUBEX“ s průběžným dopažováním
   - maximální hloubka vrtu je 250 metrů
   - použití : hydrovrty, monitorovací vrty, piloty, vrty pro tepelná čerpadla, studny

   2) Vrtná souprava WIRTH SG - pásová

   - vrtání rotační a rotačně příklepové ponornými a vrchními kladivy
   - vrtné průměry 100 – 305 mm
   - vybavena potřebnými agregáty ( hydraulický drifter, výplachové čerpadlo, svářečka )
   - vhodné do tvrdých hornin i nesoudržných hornin
   - maximální hloubka vrtů je 200 metrů
   - použití : geologické průzkumné vrty, hydrovrty, monitorovací vrty, vrty pro tepelná čerpadla.

   3) Vrtná souprava WIRTH-B-1A osazená na podvozku PRAGA V3S Turbo

   - vrtání ponorným pneumatickým kladivem (technologií vzduchového rotačně příklepového vrtání)
   - vhodné do tvrdých hornin
   - vrtné průměry od 115 do 305 mm
   - možnost bezjádrového vrtání v nesoudržných horninách metodou „TUBEX“ s průběžným
   dopažováním-vybavena potřebnými agregáty ( hydraulický drifter,
   výplachové čerpadlo, svářečka )
   - maximální hloubka vrtu je 250 metrů
   -použití : hydrovrty, monitorovací vrty, piloty,
   vrty pro tepelná čerpadla, studny